Pas kulturystyczny MYPROTEN

Wsparcie tłoczni brzusznej przy podnoszeniu ciężarów na przykład przy biciu rekordów w martwym ciągu lub przysiadzie ze sztangą.

Kategoria
X